Bán Mór: Hunyadi - Első Könyv (A Hajnalcsillag fénye)

Feltöltve: 2011.05.28 12:38 |

Ha Bán Mór (Bán János) neve valakinek nem volna ismerős, talán Kim Lancehagenként az lehet, magyar álnevén többek közt a Kárpáthia fantasy regénysorozatot, míg a külföldin sci-fi novellákat és regényeket jegyez. A szerzőtől azonban most nem – hatodik Zsoldos-díjára esélyes – sci-fit vagy mitikus fantasyt vehet kézbe az olvasó, hanem egy nagy ívű történelmi regényt. Egészen pontosan egy tetralógia első darabját. 

Bán Mór ugyanis nem kisebb fába vágta fejszéjét, mint hogy feldolgozza a Hunyadi-család történetét. A Hajnalcsillag fénye idén novemberben jelent meg, a következő részeket kb. félévente fogják kihozni. Mind a négy kötet Hunyadi János életével foglalkozik, s ezen felül további négy részt tervez Hunyadi Mátyásról, majd még kettőt a szintén kalandos, de elődeihez képest háttérbe szorított életet élt Corvin Jánosról.

Ahogy azt a szerzői utószóban olvashatjuk, e regények megírása évtizedes munkát, forráskutatást, utánajárást, egyszóval elhivatottságot igényel, melyhez elengedhetetlen az értő és éles szemű szerkesztő, aki nem hagyja elveszni az írót a részletekben.
 
A Hajnalcsillag fényében nyomon követhetjük Hunyadi János nagyapjának és apjának életét, illetőleg a törökverőét egészen Szilágyi Erzsébettel kötött házasságáig. Az események viszonylag lassan haladnak előre, a stílus annál gördülékenyebb, a történet pedig – az ismert végkifejlet ellenére – roppantul érdekfeszítő, a regény egyszerűen olvastatja magát.
 
Bán Mór Hunyadi Jánosa azonban nem az a Hunyadi, akire a történelemkönyvek lapjairól emlékszünk. Falja a fehérnépet (s azok is őt), rendszeresen leissza magát, nem ismer határt, s – bár ezt más szereplők szóbeszédéből tudjuk meg – nem csak a török ellen használja kardját, hanem szerb fegyveresek élén falvakat terrorizál a Délvidéken. Egy vita során – részegen – véletlenül leszúrja legjobb barátját; a belül nagyon is sebezhető, magányos és sodródó férfi egyre mélyebbre süllyed. Önvád és kétségek gyötrik, valamint egy szerb lány iránt érzett szerelmi bánat, miközben egyre inkább eltávolodik apjától, azoktól, akik szeretik. Nem csoda, ha a csatákban félelem nélkül harcol, hívja a halált.
 
Ez a kor sem mentes az udvari intrikáktól, hatalmi játszmáktól; a nők és a gyermekek éppoly kiszolgáltatottak, mint a parasztság az uraknak, s a magyarság, a keresztény seregek a töröknek. A világ hősért kiált, de a hősjelölt egyelőre beleragadt az önsajnálat ingoványába.
 
Hibái, bűnei ellenére a főszereplő mégis szerethető figura, talán mert éppen az esendősége teszi emberivé. Közben pedig az olvasó a mindent tudók nyugalmával figyelheti, miképp indítja el a sors Hunyadi Jankót egy másik úton.
 
Bán Mór műve nem csak a történelmi regényeket kedvelőknek tetszhet, de a fantasztikum rajongói közt is akadhat sok lelkes olvasója. A középkor és az újkor hajnalán az emberek (Hunyadi is) ugyanúgy hajlandóak elhinni, hogy egy csatában levágott fej jobbágyokkal társalog, mint azt, hogy a Föld gömb alakú, s a csillagok az égen valamelyest messzebb lehetnek, mint Újlaktól Bécs. A mendemondák azonban csak addig tűnnek buta rémtörténetnek az olvasó szemében, míg fel nem bukkan a Hunyadi-családon hetedíziglen bosszút álló Tepes Vlad. Bár a fekete csuklyás élőholt engem jobban emlékeztetett egy nazgúlra, mint vámpírra, nélküle nem lenne teljes a történet. A fantasztikus elemek visszafogottan, de jelen vannak, ha akarom, a kor emberének babonás világlátására foghatom őket, azonban vannak dolgok, amikre jobb nem keresni racionális magyarázatot. Talán mert nincs is.
 
A csaták, az erőszak és a testi örömök naturalista ábrázolása miatt nem épp klasszikus ifjúsági regényről van szó, A Hajnalcsillag fénye ezért inkább felnőtteknek ajánlható olvasmány. A legsikerültebb részeknek az ütközetek leírását tartom, míg pl. az Újlakiak várában játszódó egyes jelenetek nekem néhol túl színpadiasnak, enyhén mesterkéltnek hatottak. Ezekből azonban kevés volt, és az amúgy is pergő stílus miatt szerintem teljesen megbocsátható. Ráadásul a narrátor maga is a kor embere, aki a saját szája íze szerint mesél.
 
A történetet ugyanis keretbe foglalja a szerző: a mohácsi vész egy túlélője, egy öregember beszéli el a Hunyadiak életét az őt ápoló fiatal papnak. Előbbi az író, utóbbi az olvasó szimbóluma, ha úgy tetszik. Igen jó szerkesztői érzékkel bukkannak fel többször is az események folyamán. A kis pap az olvasóval együtt hitetlenkedik az öregember – az író – meséjén (nem is ilyen volt a Hunyadi!), míg rá nem ébred, egyáltalán nem fontos, mi való, s mi fikció, mert akár így is eshetett.
 
Azt hiszem, Bán Mór közel négyszáz oldalas regénye ideális ajándék lehet Karácsonyra, s erről nem csak a belbecs, de a szép, igényes, keménykötésű borító is gondoskodik. Részemről várom a tavasszal megjelenő folytatást!
 
Lőrinczy Judit
Megjelent: 2008. december 19. www.lfg.hu


1.

Hunyadi
A hajnalcsillag fénye

Bán Mór nem kisebb célt tűzött ki maga elé nagyszabású történelmi regénysorozatával, mint hogy színes, mozgalmas tablóba foglalja a Hunyadiak dicsőségben és tragédiákban egyaránt bővelkedő korszakát. Az utolsó keresztes hadjárat véres bukásának idején került a világtörténelem színpadára a Hunyadi család. A havasalföldi kun kenézek leszármazottai vérrokonuk, Vlad fejedelem rettenetes bosszúja elől menekülnek Erdélybe, ahol Zsigmond magyar király szolgálatába álltak...


2.

Hunyadi
Az üstökös lángja

Ezernégyszázharmincegy. Miközben a Magyar Királyságot északon a huszita seregek dúlják, sorra megfutamítva Zsigmond király hadait, délen pedig a török terjeszkedése a Bizánci Császárság végóráit vetíti előre, Hunyadi János uralkodója kíséretében előbb Nürnbergbe, majd Milánóba kénytelen utazni. Zsigmond karnyújtásnyira került áhított céljától, a Német-római Birodalom császári koronájának megszerzésétől, és a birodalmi politikai játszmák részeként a milánói Visconti herceg rendelkezésére bocsátja Hunyadit és csapatát a Velence ellen folytatott háborúban...


3.

Hunyadi
A csillagösvény hídja

Zsigmond király halála után a gyengekezű Habsburg Albertre száll a Szent Korona. Személye megosztja a magyar nemességet, és a cseh trónért is hadba kell vonulnia a lengyel uralkodó ellen. A csehországi hadjáratra ígéretéhez híven elkíséri Albert királyt Hunyadi János is, pedig nagyon nagy szükség lenne rá birtokain és Erdélyben: jobbágyai elégedetlenkednek, a városokat és a falvakat török portyázó seregek dúlják, és Hunyadvár is közvetlen veszélybe kerül - benne Szilágyi Erzsébettel és a hétéves Hunyadi Lászlóval...


4.

Hunyadi
A hadak villáma

Zsigmond király halála után a gyengekezű Habsburg Albertre száll a Szent Korona. Személye megosztja a magyar nemességet, és a cseh trónért is hadba kell vonulnia a lengyel uralkodó ellen. A csehországi hadjáratra ígéretéhez híven elkíséri Albert királyt Hunyadi János is, pedig nagyon nagy szükség lenne rá birtokain és Erdélyben: jobbágyai elégedetlenkednek, a városokat és a falvakat török portyázó seregek dúlják, és Hunyadvár is közvetlen veszélybe kerül - benne Szilágyi Erzsébettel és a hétéves Hunyadi Lászlóval...


5.

Hunyadi
A mennydörgés kapuja

Bán Mór nagyívű történelmi regényciklusának ötödik kötete a magyar történelem talán legdicsőbb, s mégis legellentmondásosabb korszakának egyik kulcsfigurája, Hunyadi János szerepét mutatja be a Habsburg Albert király halálát követő kettős királyválasztás széthúzástól terhes éveiben. Ezernégyszáznegyven. A Szent Korona elrablását követően vészterhes idők köszöntenek a Magyar Királyságra. Rövid időn belül két új királyt is megkoronáznak Székesfehérvárott: egy néhány hetes csecsemőt, és a tizenhat esztendős lengyel Ulászlót. Az ország kettészakad, s a pártok között véres polgárháború robban ki. Hunyadi Jánosnak is el kell döntenie, melyik oldalra áll. Ám miközben a magyar főurak egymás ellen kelnek hadra, egymás birtokait prédálják, Murád szultán kihasználva a zűrzavart, hatalmas sereggel indul meg, hogy elfoglalja a Magyarország kapujának tartott Nándorfehérvárt. A bárók nem küldenek felmentő sereget, egyedül Hunyadi siet a szorongatott erőd megsegítésére...
© 2011 Hunyadikonyv.hu | All Rights Reserved