Bán Mór: Hunyadi - Elsõ Könyv (A Hajnalcsillag fénye)

Feltöltve: 2011.05.28 12:38 |

Ha Bán Mór (Bán János) neve valakinek nem volna ismerõs, talán Kim Lancehagenként az lehet, magyar álnevén többek közt a Kárpáthia fantasy regénysorozatot, míg a külföldin sci-fi novellákat és regényeket jegyez. A szerzõtõl azonban most nem – hatodik Zsoldos-díjára esélyes – sci-fit vagy mitikus fantasyt vehet kézbe az olvasó, hanem egy nagy ívû történelmi regényt. Egészen pontosan egy tetralógia elsõ darabját. 

Bán Mór ugyanis nem kisebb fába vágta fejszéjét, mint hogy feldolgozza a Hunyadi-család történetét. A Hajnalcsillag fénye idén novemberben jelent meg, a következõ részeket kb. félévente fogják kihozni. Mind a négy kötet Hunyadi János életével foglalkozik, s ezen felül további négy részt tervez Hunyadi Mátyásról, majd még kettõt a szintén kalandos, de elõdeihez képest háttérbe szorított életet élt Corvin Jánosról.

Ahogy azt a szerzõi utószóban olvashatjuk, e regények megírása évtizedes munkát, forráskutatást, utánajárást, egyszóval elhivatottságot igényel, melyhez elengedhetetlen az értõ és éles szemû szerkesztõ, aki nem hagyja elveszni az írót a részletekben.
 
A Hajnalcsillag fényében nyomon követhetjük Hunyadi János nagyapjának és apjának életét, illetõleg a törökverõét egészen Szilágyi Erzsébettel kötött házasságáig. Az események viszonylag lassan haladnak elõre, a stílus annál gördülékenyebb, a történet pedig – az ismert végkifejlet ellenére – roppantul érdekfeszítõ, a regény egyszerûen olvastatja magát.
 
Bán Mór Hunyadi Jánosa azonban nem az a Hunyadi, akire a történelemkönyvek lapjairól emlékszünk. Falja a fehérnépet (s azok is õt), rendszeresen leissza magát, nem ismer határt, s – bár ezt más szereplõk szóbeszédébõl tudjuk meg – nem csak a török ellen használja kardját, hanem szerb fegyveresek élén falvakat terrorizál a Délvidéken. Egy vita során – részegen – véletlenül leszúrja legjobb barátját; a belül nagyon is sebezhetõ, magányos és sodródó férfi egyre mélyebbre süllyed. Önvád és kétségek gyötrik, valamint egy szerb lány iránt érzett szerelmi bánat, miközben egyre inkább eltávolodik apjától, azoktól, akik szeretik. Nem csoda, ha a csatákban félelem nélkül harcol, hívja a halált.
 
Ez a kor sem mentes az udvari intrikáktól, hatalmi játszmáktól; a nõk és a gyermekek éppoly kiszolgáltatottak, mint a parasztság az uraknak, s a magyarság, a keresztény seregek a töröknek. A világ hõsért kiált, de a hõsjelölt egyelõre beleragadt az önsajnálat ingoványába.
 
Hibái, bûnei ellenére a fõszereplõ mégis szerethetõ figura, talán mert éppen az esendõsége teszi emberivé. Közben pedig az olvasó a mindent tudók nyugalmával figyelheti, miképp indítja el a sors Hunyadi Jankót egy másik úton.
 
Bán Mór mûve nem csak a történelmi regényeket kedvelõknek tetszhet, de a fantasztikum rajongói közt is akadhat sok lelkes olvasója. A középkor és az újkor hajnalán az emberek (Hunyadi is) ugyanúgy hajlandóak elhinni, hogy egy csatában levágott fej jobbágyokkal társalog, mint azt, hogy a Föld gömb alakú, s a csillagok az égen valamelyest messzebb lehetnek, mint Újlaktól Bécs. A mendemondák azonban csak addig tûnnek buta rémtörténetnek az olvasó szemében, míg fel nem bukkan a Hunyadi-családon hetedíziglen bosszút álló Tepes Vlad. Bár a fekete csuklyás élõholt engem jobban emlékeztetett egy nazgúlra, mint vámpírra, nélküle nem lenne teljes a történet. A fantasztikus elemek visszafogottan, de jelen vannak, ha akarom, a kor emberének babonás világlátására foghatom õket, azonban vannak dolgok, amikre jobb nem keresni racionális magyarázatot. Talán mert nincs is.
 
A csaták, az erõszak és a testi örömök naturalista ábrázolása miatt nem épp klasszikus ifjúsági regényrõl van szó, A Hajnalcsillag fénye ezért inkább felnõtteknek ajánlható olvasmány. A legsikerültebb részeknek az ütközetek leírását tartom, míg pl. az Újlakiak várában játszódó egyes jelenetek nekem néhol túl színpadiasnak, enyhén mesterkéltnek hatottak. Ezekbõl azonban kevés volt, és az amúgy is pergõ stílus miatt szerintem teljesen megbocsátható. Ráadásul a narrátor maga is a kor embere, aki a saját szája íze szerint mesél.
 
A történetet ugyanis keretbe foglalja a szerzõ: a mohácsi vész egy túlélõje, egy öregember beszéli el a Hunyadiak életét az õt ápoló fiatal papnak. Elõbbi az író, utóbbi az olvasó szimbóluma, ha úgy tetszik. Igen jó szerkesztõi érzékkel bukkannak fel többször is az események folyamán. A kis pap az olvasóval együtt hitetlenkedik az öregember – az író – meséjén (nem is ilyen volt a Hunyadi!), míg rá nem ébred, egyáltalán nem fontos, mi való, s mi fikció, mert akár így is eshetett.
 
Azt hiszem, Bán Mór közel négyszáz oldalas regénye ideális ajándék lehet Karácsonyra, s errõl nem csak a belbecs, de a szép, igényes, keménykötésû borító is gondoskodik. Részemrõl várom a tavasszal megjelenõ folytatást!
 
Lõrinczy Judit
Megjelent: 2008. december 19. www.lfg.hu


1.

Hunyadi
A hajnalcsillag fénye

Bán Mór nem kisebb célt tûzött ki maga elé nagyszabású történelmi regénysorozatával, mint hogy színes, mozgalmas tablóba foglalja a Hunyadiak dicsõségben és tragédiákban egyaránt bõvelkedõ korszakát. Az utolsó keresztes hadjárat véres bukásának idején került a világtörténelem színpadára a Hunyadi család. A havasalföldi kun kenézek leszármazottai vérrokonuk, Vlad fejedelem rettenetes bosszúja elõl menekülnek Erdélybe, ahol Zsigmond magyar király szolgálatába álltak...


2.

Hunyadi
Az üstökös lángja

Ezernégyszázharmincegy. Miközben a Magyar Királyságot északon a huszita seregek dúlják, sorra megfutamítva Zsigmond király hadait, délen pedig a török terjeszkedése a Bizánci Császárság végóráit vetíti elõre, Hunyadi János uralkodója kíséretében elõbb Nürnbergbe, majd Milánóba kénytelen utazni. Zsigmond karnyújtásnyira került áhított céljától, a Német-római Birodalom császári koronájának megszerzésétõl, és a birodalmi politikai játszmák részeként a milánói Visconti herceg rendelkezésére bocsátja Hunyadit és csapatát a Velence ellen folytatott háborúban...


3.

Hunyadi
A csillagösvény hídja

Zsigmond király halála után a gyengekezû Habsburg Albertre száll a Szent Korona. Személye megosztja a magyar nemességet, és a cseh trónért is hadba kell vonulnia a lengyel uralkodó ellen. A csehországi hadjáratra ígéretéhez híven elkíséri Albert királyt Hunyadi János is, pedig nagyon nagy szükség lenne rá birtokain és Erdélyben: jobbágyai elégedetlenkednek, a városokat és a falvakat török portyázó seregek dúlják, és Hunyadvár is közvetlen veszélybe kerül - benne Szilágyi Erzsébettel és a hétéves Hunyadi Lászlóval...


4.

Hunyadi
A hadak villáma

Zsigmond király halála után a gyengekezû Habsburg Albertre száll a Szent Korona. Személye megosztja a magyar nemességet, és a cseh trónért is hadba kell vonulnia a lengyel uralkodó ellen. A csehországi hadjáratra ígéretéhez híven elkíséri Albert királyt Hunyadi János is, pedig nagyon nagy szükség lenne rá birtokain és Erdélyben: jobbágyai elégedetlenkednek, a városokat és a falvakat török portyázó seregek dúlják, és Hunyadvár is közvetlen veszélybe kerül - benne Szilágyi Erzsébettel és a hétéves Hunyadi Lászlóval...


5.

Hunyadi
A mennydörgés kapuja

Bán Mór nagyívû történelmi regényciklusának ötödik kötete a magyar történelem talán legdicsõbb, s mégis legellentmondásosabb korszakának egyik kulcsfigurája, Hunyadi János szerepét mutatja be a Habsburg Albert király halálát követõ kettõs királyválasztás széthúzástól terhes éveiben. Ezernégyszáznegyven. A Szent Korona elrablását követõen vészterhes idõk köszöntenek a Magyar Királyságra. Rövid idõn belül két új királyt is megkoronáznak Székesfehérvárott: egy néhány hetes csecsemõt, és a tizenhat esztendõs lengyel Ulászlót. Az ország kettészakad, s a pártok között véres polgárháború robban ki. Hunyadi Jánosnak is el kell döntenie, melyik oldalra áll. Ám miközben a magyar fõurak egymás ellen kelnek hadra, egymás birtokait prédálják, Murád szultán kihasználva a zûrzavart, hatalmas sereggel indul meg, hogy elfoglalja a Magyarország kapujának tartott Nándorfehérvárt. A bárók nem küldenek felmentõ sereget, egyedül Hunyadi siet a szorongatott erõd megsegítésére...
© 2011 Hunyadikonyv.hu | All Rights Reserved