Életrajz

Bán János (írói nevei: Bán Mór, Kim Lancehagen, Gran Goa, Kecskemét, 1968. – ) magyar sci-fi író, újságíró.

1968-ban született Kecskeméten. Rajz- és vizuális nevelés, illetve történelem szakos diplomával rendelkezik, újságíróként dolgozik.

Elsõ írásai (köztük sci-fi mûvek is) az általános iskolai évek idején jelentek meg a Petõfi Népe címû Bács-Kiskun megyei folytatásokban, majd több, részenként leközölt írását lehozták más lapokban is.

A hazai sci-fi és fantasy életbe 2000-ben „robbant be”. Ekkor jelent meg a korábban megírt és csiszolgatott Nomádkirály-ciklusa négy kötetben, ami egy sci-fi beütésû fantasy világ, magyar tájakon, magyar és más Kárpát-medencei népek mondavilágából, történelmébõl táplálkozva (Kárpáthia név alatt), ugyanekkor a Cherubionnál megjelent elsõ sci-fi-novellája Zsoldos Péter-díjat kapott. A rákövetkezõ két évben még három Zsoldos-díjat kapott, köztük egyet regény kategóriában az Isten hajói c. mûvéért, így addig egyedülálló módon négyszeres díjazottá vált, majd 2009-ben megkapta az ötödik Zsoldos Péter-díját is az "A.K.I." c. novellájáért..

Folyamatosan publikál a Cherubion kiadó antológiáiban, s két induló sorozatnak is a megálmodója lett. A két sorozat ugyanannak a jövõbeli elképzelt világnak két különbözõ korszakában játszódik. A Dark Space a napóleoni háborúk és a gyarmatosítás korát vetíti ki az ûrbe, ahol különféle nemzetszövetségek harcolnak egymással és egy, az egész emberiséget fenyegetõ idegen fajjal. A sorozat két kötetre bontott nyitóregényét (A birodalmi sas, A hetedik hadúr) Bán János írta, majd egyéb cherubionos írók vették át a sorozatot: Markovics Botond, Tóth Norbert, Szabó Sándor. Fõleg a kalandosabb, ûrcsatákban és titkos küldetésekben bõvelkedõ történetek jelennek meg a Dark Space logója alatt.

Az egyelõre kevesebb megjelent írással rendelkezõ Gothic Space sorozat ennek a világnak egy késõbbi szakaszát meséli el, ahol az egymással torzsalkodó nemzetállamokat, szövetségeket egységesítette egy vallási alapokon álló birodalom, a Mennyei Jeruzsálem. A napóleoni háborúk helyett itt mintha a középkori egyház és a keresztes háborúk köszönnének vissza. A világ hangulata is sötétebb, borongósabb, mint a Dark Space történeteknél, s irodalmilag is mélyebb, jobban kidolgozott. (Az elsõ Gothic Space novella és az elsõ Gothic Space regény is Zsoldos Péter díjban részesült.) Legjelentõsebb Gothic Space mû az Isten hajói címû regény. Újabban sci-fi téren csak novellákat publikál.

2009-ben indította útjára Gold Book kiadónál történelmi regénysorozatát, ami a Hunyadi család három nevezetes tagjának életét dolgozza fel, a Hunyadi Jánossal foglalkozó elsõ alsorozat a tervek szerint 2010-ben válik teljessé.
 1.

Hunyadi
A hajnalcsillag fénye

Bán Mór nem kisebb célt tûzött ki maga elé nagyszabású történelmi regénysorozatával, mint hogy színes, mozgalmas tablóba foglalja a Hunyadiak dicsõségben és tragédiákban egyaránt bõvelkedõ korszakát. Az utolsó keresztes hadjárat véres bukásának idején került a világtörténelem színpadára a Hunyadi család. A havasalföldi kun kenézek leszármazottai vérrokonuk, Vlad fejedelem rettenetes bosszúja elõl menekülnek Erdélybe, ahol Zsigmond magyar király szolgálatába álltak...


2.

Hunyadi
Az üstökös lángja

Ezernégyszázharmincegy. Miközben a Magyar Királyságot északon a huszita seregek dúlják, sorra megfutamítva Zsigmond király hadait, délen pedig a török terjeszkedése a Bizánci Császárság végóráit vetíti elõre, Hunyadi János uralkodója kíséretében elõbb Nürnbergbe, majd Milánóba kénytelen utazni. Zsigmond karnyújtásnyira került áhított céljától, a Német-római Birodalom császári koronájának megszerzésétõl, és a birodalmi politikai játszmák részeként a milánói Visconti herceg rendelkezésére bocsátja Hunyadit és csapatát a Velence ellen folytatott háborúban...


3.

Hunyadi
A csillagösvény hídja

Zsigmond király halála után a gyengekezû Habsburg Albertre száll a Szent Korona. Személye megosztja a magyar nemességet, és a cseh trónért is hadba kell vonulnia a lengyel uralkodó ellen. A csehországi hadjáratra ígéretéhez híven elkíséri Albert királyt Hunyadi János is, pedig nagyon nagy szükség lenne rá birtokain és Erdélyben: jobbágyai elégedetlenkednek, a városokat és a falvakat török portyázó seregek dúlják, és Hunyadvár is közvetlen veszélybe kerül - benne Szilágyi Erzsébettel és a hétéves Hunyadi Lászlóval...


4.

Hunyadi
A hadak villáma

Zsigmond király halála után a gyengekezû Habsburg Albertre száll a Szent Korona. Személye megosztja a magyar nemességet, és a cseh trónért is hadba kell vonulnia a lengyel uralkodó ellen. A csehországi hadjáratra ígéretéhez híven elkíséri Albert királyt Hunyadi János is, pedig nagyon nagy szükség lenne rá birtokain és Erdélyben: jobbágyai elégedetlenkednek, a városokat és a falvakat török portyázó seregek dúlják, és Hunyadvár is közvetlen veszélybe kerül - benne Szilágyi Erzsébettel és a hétéves Hunyadi Lászlóval...


5.

Hunyadi
A mennydörgés kapuja

Bán Mór nagyívû történelmi regényciklusának ötödik kötete a magyar történelem talán legdicsõbb, s mégis legellentmondásosabb korszakának egyik kulcsfigurája, Hunyadi János szerepét mutatja be a Habsburg Albert király halálát követõ kettõs királyválasztás széthúzástól terhes éveiben. Ezernégyszáznegyven. A Szent Korona elrablását követõen vészterhes idõk köszöntenek a Magyar Királyságra. Rövid idõn belül két új királyt is megkoronáznak Székesfehérvárott: egy néhány hetes csecsemõt, és a tizenhat esztendõs lengyel Ulászlót. Az ország kettészakad, s a pártok között véres polgárháború robban ki. Hunyadi Jánosnak is el kell döntenie, melyik oldalra áll. Ám miközben a magyar fõurak egymás ellen kelnek hadra, egymás birtokait prédálják, Murád szultán kihasználva a zûrzavart, hatalmas sereggel indul meg, hogy elfoglalja a Magyarország kapujának tartott Nándorfehérvárt. A bárók nem küldenek felmentõ sereget, egyedül Hunyadi siet a szorongatott erõd megsegítésére...
© 2011 Hunyadikonyv.hu | All Rights Reserved